Propozície Kozí trail 2020

Organizátor: Bežecký klub Poprad, o. z.

Dátum: 18.4.2020

Miesto konania: obec Spišské Bystré a okolie

Typ pretekov: cross country, trailový beh

Kategórie:

M (muži)                                              F (ženy)                   
M - 18 - 39 rokov                                F - 18 - 39 rokov     
M40 - 40 - 49 rokov                            F40 - 40 - 49 rokov
M50 - 50 - 59 rokov                            F50 - 50 - 59 rokov
M60 - 60+ rokov                                                                   

Vekový limit účastníkov: 18 rokov

Štart/cieľ: areál základnej školy Spišské Bystré

Dĺžka trate: 26 km+

Prevýšenie: 1 500 m+

Povrch trate:

 • lesný terén 80%,
 • asfalt 5%,
 • šotolina 15%

Certifikovaná: nie, ale o to krajšia a náročnejšia. :) 

Časový limit: 5 hodín

Prihlasovanie:

Online prihlasovanie bude ukončené 12.04.2020 o 12:00. Je potrebné sa prihlásiť na registračnom formulári www.pretekaj.sk. Hneď po uhradení štartovného sa vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a obdržíte potvrdzujúci email. V prípade, že nezvolíte platbu kartou, príde vám email s ďalšími inštrukciami (ak email nenájdete, skontrolujte si, prosím, priečinok SPAM).

Účastník svojim prihlásením súhlasí s vyhotovovaním fotografií a iných multimediálnych záznamov a s ich následným zverejnením.  

Štartovné:
do 19.03.2020 - 12,00€
do 05.04.2020 - 15,00€
od 06.04.2020 - 12.04.2020 a na mieste 20,00€

Za prihláseného sa považuje pretekár až po uhradení štartovného. Účastnícky limit pretekárov je 100 účastníkov.

Pravidlá:
Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav, v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok penalizáciu.

Podmienky štartu:
Účastníci pretekov budú štartovať na vlastné riziko, čo potvrdia vlastnoručným podpisom pri registrácii. Odporúča sa zabezpečiť si doplnkové zdravotné poistenie.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi tak, aby bolo viditeľné, a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Benefity:

 • finišérska medaila pre všetkých v cieli,
 • štartovné číslo,
 • v cieli jedlo a pitný režim,
 • ovocie, tyčinky, sladkosti a pitný režim na občerstvovacích staniciach,
 • šatne v cieli,
 • úschovňa batožiny,
 • tombola,
 • malý darček od sponzorov.

Občerstvenie, kontrolné stanice:

 • nad obcou Vikartovce na 11 km (voda, Coca-Cola, minerálka, iontový nápoj, čokoláda, ovocie, magnézium, soľ),
 • Vysová na 22 km (voda, Coca-Cola, minerálka, iontový nápoj, čokoláda, ovocie, magnézium, soľ).

K občerstvovacím staniciam môžu pristúpiť len bežci s viditeľne umiestneným štartovným číslom. Jedlo a nápoje na staniciach sú výhradne len pre bežcov.

Časový harmonogram:
                                                                      
REGISTRÁCIA/
PREZENTÁCIA            8:00 - 9:30             
VÝKLAD TRATE          9:45 - 9:55             
ŠTART                          10:00                      
OČAKÁVANÝ
PRÍCHOD VÍŤAZA      13:00                     
ČASOVÝ LIMIT            15:00                      
VYHODNOTENIE         14:00 (priebežne)


Vyhodnotenie a ceny:
Vyhodnocujeme prvých 3 pretekárov v jednotlivých kategóriách, ktorí získajú vecné ceny. Ak vo vekovej kategórií odštartuje menej ako 3 pretekári, títo pretekári budú "omladení" a zaradení a vyhodnotení v mladšej kategórii, pričom pôvodná kategória nebude vyhodnotená.

ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPÄŤ NEVRACIA!!!
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť trasu v závislosti od aktuálneho počasia!!!

Povinná výbava pretekára:

 • na štarte aspoň 0,5 litra tekutín na jedného bežca
 • mobilný telefón,
 • kartička poistenca,
 • hotovosť minimálne 10€, pre prípad núdze,
 • lekárnička (elastický obväz 1 ks, izometrická fólia 1 ks),
 • reflexné prvky na oblečení.

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja bežcovi nebude štart povolený. V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas pretekov bude bežec diskvalifikovaný (výnimkou je už použitý obsah lekárničky počas pretekov). Povinná výbava bude tiež kontrolovaná na občerstvovacích/kontrolných staniciach. Pri jej nedodržaní bude pretekár diskvalifikovaný.

Odporúčaná výbava:

 • vetrovka do vetra, v prípade horšieho počasia môže byť predpísaná
  vetrovka s vodeodolnosťou min. 20 000 mm!!!
 • čelenka alebo športová šatka, či čiapka, rukavice,
 • paličky,
 • bežecký opasok/batoh.

Podmienky na úspešné dokončenie pretekov:

Preteky úspešne dokončí pretekár, ktorí prejde celou trasou vrátane občerstvovacích/kontrolných staníc, a dodrží všetky predpísané pravidlá, vrátane časových limitov.

Zdravotné zabezpečenie: Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor Vysoké Tatry. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

Kontakt:
kozi.trail@gmail.com

Hlavný organizátor:
Mihoková Timea
+421 903 551 004