Poznáš Kozie Chrbty? Nie?
Poď si to prebehnúť s nami!

Kozie Chrbty sú nenápadné pohorie, ktoré sa nachádza medzi dominantami Slovenska - Vysokými a Nízkymi Tatrami. Možno aj preto je menej známe, ležiac v tieni majestátnosti našich veľhôr. My však veríme, že ich špecifická krása a práve panoramatické výhľady na naše Tatry vás prilákajú k nám.

Bežecký klub Poprad, o. z. v spolupráci s obcou Spišské Bystré sa rozhodol zorganizovať druhý ročník preteku Kozí Trail 2020. Štartuje sa v obci Spišské Bystré, kde je rovnako aj cieľová stanica.

Ide o náročnejší 26km+ terén s prevýšením 1500m+, avšak, s prekrásnymi výhľadmi. Trať prechádza cez najvyšší bod Kozích Chrbtov - Kozí Kameň (1 255 m n. m.) a aj cez druhý najvyšší bod - Krížový Vrch (1 102 m n. m.).

Viac informácii a podrobnú mapu už nájdete na ďalších stránkach.

ZÁKLADNÉ INFO

KEDY?

18. APRÍLA 2020

KDE?

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SPIŠSKÉ BYSTRÉ

PARAMETRE TRATE


26 km+
1 500 m+